Stomatološka ordinacija "DENTAL POINT" : 021/ 402-671 mob: 065 205 4104

Bulevar Jovana Dučića 13, 21000 Novi Sad : Vidi na mapi

KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA

 ŠTA JE KARIJES

  Karijes je oboljenje tvrdih tkiva zuba koje napreduje progresivno, centripetalno i dovodi do sve većeg razaranja zuba.Karijes spada u najčešća oboljenja savremenog čoveka.

   Na osnovu velikog broja istraživanja došlo se do zaključka da postoje mesta koja su često napadnuta karijesom i mesta na kojima se on javlja retko ili skoro nikada. U prvu grupu spadaju fisure i jamice na griznim površinama pretkutnjaka i kutnjaka, na obraznim stranama donjih kutnjaka, zatim aproksimalne površine zuba a to su površine između zuba na kojima je čišćenje otežano, i na kraju vrat zuba odnosno deo zuba uz desni.

DIJAGNOSTIKA KARIJESA

  Karijes se dijagnostikuje na osnovu objektivnog nalaza, anamnestičkih podataka Rtg snimka ili ostalih testova. Pregled se obavlja inspekcijom pomoću ogledalca, ispitivanjem površine zuba stomatološkim sondama i prosvetljavanjem.

LEČENJE KARIJESA

  Tretmani koji se koriste za lečenje karijesa se dele  na one kojima se čisti kariozno mesto i one koji služe za ispun kaviteta zuba.U stomatološkoj ordinaciji ‚‚DENTAL POINT‚‚ koriste se materijali vrhunskog kvaliteta.Upotreba amalgama danas se sve manje koristi zbog teorija da je štetno delovanje žive koja ulazi u njegov sastav.

LEČENJE KORENA ZUBA

  Ispod gleđi i dentina zuba nalazi se zubni živac. To je meko tkivo koje sadrži krvne sudove i živce.Nakon karijesa ili loma zuba bakterije mogu ući u korenski kanal i tada pulpa odumire.Ako se na vreme ne leči upala se može proširiti na kost.Kada se zubna pulpa inficira ili ošteti u njoj se ubrza protok krvi i poveća se ćelijska aktivnost, što prouzrokuje povećanje pritiska koji se ne može smanjiti nego izaziva bol.U ovom slučaju se mora lečiti zubni živac.Nakon što je izvađen zubni živac, vrši se mehanička obrada kanala korenova i ispiranje dezinfekcionim sredstvima.Nakon saniranja infekcija pristupa se punjenju kanala korenova posebnim materijalima.Nakon dvadeset četiri časa može se staviti plomba i završiti sa ovom fazom lečenja.